Mijn droom is dat alle kinderen en volwassenen mogen zijn wie ze ten diepste zijn.

Al mijn hele leven kijk en luister ik graag naar mensen. Vanaf een afstandje (als kind vooral ook als beschermingsmechanisme) vooral voelen en kijken hoe het met de Ander is. De laatste 10 jaar leer ik ook steeds meer deelnemer te zijn, in plaats van alleen maar toeschouwer.

Als 3 maanden oude baby werd er neuroblastoom bij mij geconstateerd. Destijds was de overlevingskans zo’n 2%, dus dat had behoorlijke impact op mijZelf, mijn ouders en naaste familie. Door mijn enorme overlevingskracht en doorzettingsvermogen heb ik het overleefd. Maar desondanks heeft het wel heel veel invloed gehad op mijn verdere leven en ontwikkeling. Naast een enorm schuldgevoel naar mijn ouders toe (mijn ziekte is de aanleiding geweest voor een verwijdering tussen hen en heeft uiteindelijk tot een scheiding geleid), heb ik jarenlang nachtmerries gehad. In die tijd werden kinderen ‘gewoon’ achtergelaten in het ziekenhuis, ik kan me dat nu als moeder niet meer voorstellen. Doordat ik blind ben geworden aan één oog, dat vervolgens scheef is gaan staan, ben ik als kind ook veelvuldig gepest. Alles bij elkaar (het overleven van een levensbedreigende ziekte, een scheiding op 5 jarige leeftijd, een steun zijn voor moeder en broertje, een vader die steeds meer afwezig was, heel veel gevoelens die er niet konden en mochten zijn) heeft ervoor gezorgd dat ik me steeds meer heb terugtrokken, in de aanpassing ben gegaan, me ben gaan afsluiten voor mijn eigen gevoelens, steeds meer een masker op ben gaan zetten en steeds minder wist wie ik nu ten diepste was. De kleine Danielle ging zich steeds meer verstoppen en voelde zich diep gekwetst en niet gezien.

En tóch, dat diepgaand vertrouwen in mijZelf en het innerlijk ‘weten’ ben ik nooit kwijtgeraakt.

 
 

Ik wist bijvoorbeeld altijd al dat ik (ondanks mijn medisch verleden) voor mijn 30e moeder zou worden. Bovendien heb ik vaak intuïtief belangrijke keuzes gemaakt, zo ben ik ‘toevallig’ psychologie gaan studeren in Nijmegen. Ben ik ook weer, op gevoel, niet de therapeutische kant opgegaan. Nu weet ik dat het therapeutische, zoals op de universiteit gedoceerd, niet bij me paste, en dat dat te maken heeft met dat er (destijds) vooral naar gedrag werd gekeken en daarop ‘gestuurd’ werd, terwijl ik juist achter het gedrag kijk en geen gebruik wil maken van methodieken, testen, diagnoses, maar van het eigen innerlijk weten en verlangen van de Ander. Hoe fijn was het dan ook dat ik, (weer bij ‘toeval’), terecht kwam bij de Coaching Academy International en meteen het gevoel had van thuiskomen. Eindelijk viel alles wat ik al die jaren gevoeld en gedacht had op zijn plek. Ik mocht naar de unieke mens kijken, vanuit mijn geloof in de eigen kracht van het individu, zonder oordeel, ontwikkelingsgericht, het onbewuste bewust maken en ik hoefde niks te vinden. Heerlijk!! Het onbewuste is iets wat mij echt mateloos interesseert, daar komt ook mijn fascinatie voor C.G. Jung vandaan. Het werken met dromen, visualisatie, symbolen, tekeningen, archetypen, muziek, etc. etc. is echt gaaf! De laatste 10 jaar waren heftig en intens, onder andere door een scheiding en het doorleven en aankijken van de pijnen en trauma’s uit mijn verleden. En tegelijkertijd is het de mooiste tijd tot nu toe geweest. Ik heb steeds meer het gevoel dat ik mag en kan leven (in plaats van overleven), ik mag steeds meer (van mezelf) zijn wie ik ten diepste ben. Vanuit de liefde vóór en verbinding mét mijn Zelf, kan ik me steeds meer en dieper verbinden; met mijn kinderen, mijn familie, geliefden, cliënten, met de Ander.
Mijn opleidingen

* Sociale Psychologie 

Radboud Universiteit Nijmegen

* Leergangen Professioneel Coachen, Zelfbewust Coachen, Vakmanschap 

Coaching Academy International

* Opleiding Hypnose

Omni Hypnosis Training Center Netherlands (HypnoseMentor)


Bijscholing in:

Jungiaans Coachen, Intuïtief Systemisch Coachen, Online ondernemen, visualisatie, ademhaling en meditatie.


Mijn liefde voor de zee

Naast mijn liefde voor mensen, word ik echt helemaal blij van de zee. Als ik daar vandaan kom zie je dat meteen in mijn ogen. (zie foto!) De zee staat voor mij voor het vrouwelijke, het oneindige, de levensstroom (eb en vloed), rust en het naar binnen keren. In het verleden heb ik een aantal jaar op Aruba en Curaçao gewoond en was ik regelmatig bij en in de zee te vinden. De warmte, de combinatie van de elementen, zon, warme wind, strand en zee doet sowieso iets met me. Ik kom nog regelmatig op Curaçao voor familiebezoek. Op het moment dat ik daar uit het vliegtuig stap, verschuift er innerlijk iets in mij, ik voel het direct in mijn hele systeem, ik voel me meteen heel fijn, relaxt, licht, wat ik overigens ook terugzie bij mijn jongste dochter, die op Aruba geboren is.

 


"HeelVijn
 ben ik, ik ben HeelVijn, 
ik sta voor passie, liefde, vertrouwen, kracht,
oprechte aandacht, professionaliteit
en eigen-wijsheid."

20191105_153721jpg

Mijn missie en droom

Door mijn eigen ziekte als kind en mijn jeugd weet ik dus wat het is om je als kind alleen te voelen. Ik heb ook mogen zien wat het effect van een 'ziek' kind op ouders en de rest van het gezin kan zijn. Doordat mijn eigen ouders beiden op een heel andere manier omgingen met mijn (levensbedreigende) ziekte, zijn ze uiteindelijk het contact met elkaar verloren, maar heb ik ook nooit het gevoel gehad dat ze er samen voor mij waren.

Het voelt heel sterk in mijzelf als een missie om hierin ook van betekenis te zijn voor andere kinderen, jongeren, ouders en vrouwen. Dat zij allemaal hun eigen plek kunnen en mogen innemen binnen en buiten het gezin. Dat ieder voor zich mag zijn wie hij of zij is en daarin ook gezien en gehoord wordt.
Door mijn eigen ervaring als wereldvrouw op Aruba, weet ik bovendien wat het betekent om als moeder, als vrouw, in het buitenland te wonen. Ik heb zelf ondervonden dat je jezelf altijd tegenkomt, dat je je behoorlijk eenzaam kan voelen en dat je niet altijd een vangnet hebt en al helemaal niet in het Nederlands. Dit in combinatie met mijn droom om in de toekomst (tijdelijk) óp of in de buurt van het strand te wonen en locatie onafhankelijk te werken, heeft geleid tot het toevoegen van online coaching voor wereldvrouwen. In eerste instantie dus op afstand, maar in mijn droom zie ik mezelf uiteindelijk ook op locatie werken.

Tot slot, ik hou van ont-moetingen en verbinding, dus neem gerust contact met me op als er iets in je is dat resoneert met mij en mijn missie,